Att arbeta förebyggande

Tankar kring ett hälsoprojekt

Zinnia Bergholtz

90 SEK

Art.nr.: 91-7267-043-6 Kategori:

Beskrivning

Denna sammanställning, Tankar kring ett hälsoprojekt, utgör tillsammans med rapporten Att arbeta förebyggande – Idag syndar jag, men med dåligt samvete underlaget för min licentiatavhandling. Båda delarna bygger på mitt arbete med utvärderingen och dokumentationen av projekt Förekom, delprojekt Hjärta.

Allt eftersom kostnaderna för ohälsan skjutit i höjden och medvetenheten om hälsoklyfterna i samhället ökat, har intresset för förebyggande hälsoarbete tilltagit. Ett konkret exempel på detta är Arbetsmarknadsförsäkringars (AMF) satsning på projekt Förekom, vars syfte var att utarbeta och föreslå praktiska och användbara metoder och modeller för förebyggande åtgärder mot besvär och smärta i nacke, axlar och rygg samt hjärt-kärlsjukdomar. Avsikten
var att förebygga sjukdom och härigenom minska på förtidspensionering och för tidig död. I ovan nämnda rapport beskriver jag, dels preventionsprojektet som sådant, dels deltagarnas upplevelser under projektets 5-åriga historia.

Tankar kring ett hälsoprojekt kom till då jag fick distans till mitt arbete med projekt Förekom och började reflektera över företeelsen hälsoprojekt. Mitt perspektiv är att sätta hälsoprojektet i relation till deltagarnas vardagliga situation och de sociala strukturer som de dagligdags lever i. Hälsoprojektens ambitioner är att förändra sina deltagares sätt att leva. Jag diskuterar hur detta kan erfaras av den som ”utsätts” för dessa goda ambitioner samtidigt som det ingalunda är enkelt att bryta med dessa vardagens strukturer. Jag tar även upp frågor kring hälsoprojektens perspektiv på vad som är hälsa och vad människor till dagligdags anser vara ett gott liv.

Ytterligare information

Vikt 94 g
Storlek 3 × 155 × 220 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

50

Publikationsår

2001

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-043-6

ISSN

1403-6061

Volym

2001:1