Vad är det att åldras?

En etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet

Åsa Alftberg

183 SEK

SKU: 978-91-7473-341-9 Category:

Description

Alla människor åldras, och den här boken handlar om äldre människors åldrande. Vad händer när kroppen åldras och förändras? Hur påverkas vardagliga händelser och situationer? Åldrande och sjukdom uppfattas många gånger som synonymt med sjukdomar och hälsorisker. Sådana uppfattningar formar hur människor ser på att bli äldre och vad som anses vara ett hälsofrämjande aktivt pensionärsliv. Men den levda erfarenheten av att åldras handlar också om att möta vardagliga situationer på nya sätt. Självklara rutiner, ting och platser blir synliga och något som man måste reflektera över för att kunna hantera. Åldrandet gör att det som vanligtvis är dolt träder fram med ny betydelse. Boken bygger på intervjuer med kvinnor och män mellan åttio och nittio år och diskuterar hur kulturella föreställningar och normer tillsammans med kroppsliga förändringar formar upplevelsen av åldrande och hög ålder. Åsa Alftberg är etnolog vid Vårdalinstitutet och Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Detta är hennes doktorsavhandling.

Additional information

Weight 300 g
Dimensions 11 × 148 × 210 mm
Language

Swedish

Number of pages

176

Publication year

2012

Format

Paperback

ISBN

978-91-7473-341-9