Transformationer

Valda texter från International Association of Scandinavian Studies (IASS) 28:e konferens i Lund 2010

Per Erik Ljung

199 SEK

10 in stock

SKU: 978-91-633-9894-0 Category:

Description

Transformationer rymmer tjugosex texter från ett symposium kring översättning – i bred mening – som ägde rum i Lund sommaren 2010. Förvandlingarna mellan språk, genrer. Konstarter, medier och kulturer äger rum hela tiden. Det är ett perspektiv som är självklart för skandinavister. Vi läser litteratur som är översatt, vi sysslar med förståelse och tolkning, vi diskuterar betydelser från och mellan olika koder, diskurser, genrer och medier, vi översätter och undervisar i ”nabosprog”. I boken ställs grundläggande frågor om vad översättning kan innebära när begreppet vidgas en smula, vilken roll översättning spelar i litteraturhistorien och hur importen till Norden av litteratur och andra medier går till, liksom det omvända: vad exporteras ud af huset från de skandinaviska länderna. Boken är försedd med en orienterande inledning och texterna är organiserade i fem grupper som pekar på några olika möjligheter att arbeta med översättning. Transformationer är samtidigt den första volymen i en acta-serie som ges ut av det nybildade Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS).

Additional information

Weight 1006 g
Dimensions 23 × 170 × 245 mm
Language

Swedish

Number of pages

358

Publication year

2011

Format

Hardcover

ISBN

978-91-633-9894-0

Volume

1