Tillämpad atomfysik

Göran Jönsson

239 SEK

SKU: 978-91-519-0554-9 Category:

Description

Boken är en introduktion till atom- och kvantfysik med inriktning mot tillämpningar och den är i första hand tänkt som kursbok för universitet och högskolor.
Framställningen börjar med en historisk översikt av de upptäckter som lade grunden till atomfysiken.
I det andra kapitlet introduceras den speciella relativitetsteorin som behövs på flera ställen i atomfysiken.
De följande tre kapitlen behandlar atomfysikens viktigaste byggstenar i form av elektron, atomkärna och foton. De används sen i kapitlet om Bohrs atommodell som utgjorde ett viktigt framsteg inom atomfysiken.
Därefter, i det sjunde kapitlet, dyker kvantmekanikens vågmodeller upp och där behandlas några enkla specialfall.
Successivt introduceras fyra kvanttal och i det nionde kapitlet används de för att visa uppbyggnaden av det periodiska systemet.
I det tionde kapitlet kopplas rörelsemängdmomenten från elektronens rörelse och dess spinn samman, för att förklara uppkomsten av olika typer av energinivåer i atomerna.
De följande två kapitlen behandlar utförligt de mycket viktiga tillämpningarna röntgenstrålning och laserfysik.
I det sista kapitlet undersöks atomkärnornas uppbyggnad och olika typer av radioaktivitet.
I slutet av varje kapitel finns övningsexempel av två typer, dels konceptuella frågor som ska träna fysikaliskt tänkande och dels uppgifter som kräver matematiska beräkningar. Båda övningstyperna är försedda med facit och ledningsdel.

Additional information

Weight 896 g
Dimensions 24 × 169 × 239 mm
Language

Swedish

Number of pages

402

Publication year

2019

Format

Paperback

ISBN

978-91-519-0554-9