Från Bruket till Yarden

Nordiska perspektiv på arbetarlitteraturen

Bibi Jonsson (red)

264 SEK

Description

Under de senaste åren har arbetarlitteraturen fått ett uppsving i Norden. Dessutom har intresset för denna litteratur ökat inom forskningen. Ett exempel på detta är den serie av nordiska arbetarlitteraturkonferenser som ordnats i Sverige sedan 2010. Denna antologi är en produkt av en sådan konferens, som hölls i Landskrona i maj 2013.

Antologibidragen uppmärksammar såväl äldre som nyare arbetarlitteratur från flera av de nordiska länderna. Dessutom anläggs en rad teoretiska och metodiska perspektiv på arbetarlitteraturen. Snarare än att ge en samlad bild av den nordiska arbetarlitteraturen försöker antologin alltså visa upp denna litteraturs många fasetter och den mångfald som präglar forskningen om den.

Additional information

Weight 474 g
Dimensions 17 × 150 × 210 mm
Language

Swedish

Number of pages

284

Publication year

2014

Format

Paperback

ISBN

978-91-88396-32-7

ISSN

1102-5522

Volume

31