Digitala modeller

Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet

Jenny Attemark-Gillgren

158 SEK

Art.nr.: 978-91-985045-2-1 Kategori:

Beskrivning

Modeller är vanliga både på museer och inom universitetet. På ett museum är en modell ofta en förminskad version av ett objekt, och inom vetenskapen representerar en modell en uppsättning entiteter med vissa egenskaper. Modeller skapar översikt; de balanserar mellan enkelhet och komplexitet där avvägningar mellan förklarande och förutsägande modeller är av vikt. I den här boken används modellbegreppet i flera betydelser: som framställningssätt, som avbildning, som förenkling och som vetenskaplig metod. Boken utgår från ett forskningsprojekt som på olika sätt digitaliserat tre teknikhistoriska samlingar på Tekniska museet i syfte att undersöka digitaliseringens möjligheter och effekter.

Ytterligare information

Vikt 1166 g
Storlek 26 × 214 × 251 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

270

Publikationsår

2020

Bandtyp

Inbunden

ISBN

978-91-985045-2-1

ISSN

1654-6601

Volym

41