Stärkande samtal

fyra fallstudier av invandrarfamiljens läkarbesök i barndiabetesvården

Anna W Gustafsson

152 SEK

Description

I denna rapport redovisas en studie av kommunikationsmönster och strategier i konsultationerinom barndiabetesvården.
En utgångspunkt för studien är att samtalsstrategier för att stödja
upplevelsen av tilltro till sin förmåga att utföra vården av barnet kan urskiljas på mikronivå i samtalet.
Fyra läkarkonsultationer inom barndiabetesvården har spelats in, transkriberats,
analyserats och kompletterats med intervjuer. Metoden är inspirerad av etnografisk kommunikationsforskning såväl som språkvetenskaplig interaktionellt inriktad samtalsanalys.

Additional information

Weight 228 g
Dimensions 8 × 148 × 210 mm
Language

Swedish

Number of pages

133

Publication year

2014

Format

Paperback

ISBN

978-91-87833-02-1

ISSN

0281-5427

Volume

33