Rättssociologi – då och nu

En jubileumsskrift med anledning av rättssociologins 25 år som självständigt ämne i Sverige

Håkan Hydén

162 SEK

SKU: 91-89078-23-3 Category:

Description

Rättssociologi har funnits som självständigt akademiskt ämne sedan 1972, då regeringen inrättade en professur för Per Stjernquist i rättssociologi vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. I anledning härav firar rättssociologen 25-årsjubileum 1997 med ett antal olika aktiviteter.

En sådan aktivitet är att vi i en antologi samlat artiklar från ett antal av de som disputerat i rättssociologi under de gångna åren. Antologin presenteras vid en jubileumstillställning den 13 december 1997 och avslutas med en artikel av den nuvarande professorn och ämnesföreträdaren i rättssociologi, Håkan Hydén, om vad rättssociologi är och kan vara i framtiden.

Additional information

Dimensions 9 × 165 × 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

148

Publication year

1997

Format

Paperback

ISBN

91-89078-23-3

ISSN

1403-7246

Volume

1