Rättens polyvalens

En rättsvetenskaplig studie av sociala rättigheter och rättssäkerhet

Håkan Gustafsson

408 SEK

Available on backorder

SKU: 91-7267-135-1 Category:

Description

De sociala rättigheternas vara eller icke vara är en aktuell fråga. Den svenska välfärdsstaten har givit medborgarna utökade sociala rättigheter och 1994 trädde Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade i kraft, som reglerar en rad insatser. Lagen är en rättighetslag, vilken ger de funktionshindrade klara rättigheter och kommunerna motsvarande skyldigheter att uppfylla dem. I en rad beslut och domar om beviljade insatser åsidosätts emellertid lagen genom sk fördröjd verkställighet. Som skäl anförs bl a bristande ekonomiska resurser och att rättighetslagar inskränker den kommunala självstyrelsen. Den enskildes rättssäkerhet är därigenom hotad.

Denna rättsteoretiska studie analyserar rådande föreställningar om sociala rättigheter, där en åsikt t ex uttrycker att sociala rättigheter inte är ’äkta’ rättigheter och behöver därför inte högprioriteras. Mot detta framförs att de är reella krav-rättigheter. Den rådande rättssäkerhetsuppfattningen ifrågasätts, då formell förutsebarhet inte garanterar utsatta personers rättigheter när välfärdsstaten demonteras. ’Social rättssäkerhet’ lanseras som ett alternativ. Studien vill ta sociala rättigheter på allvar – ’taking social rights seriously.’

Utifrån rättsteoretiska och rättssociologiska perspektiv kritiseras den gängse rättsuppfattningen, bland annat huruvida ideologin om rättens enhet ger en adekvat bild av rätten i ett pluralistiskt samhälle. Istället bör rätten ses som splittrad och polycentrisk. Vidare problematiseras föreställningen om rättens neutrala värdegrund varvid studien betonar dess ’värdekontext’ eller polyvalens.

HÅKAN GUSTAFSSON är verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Additional information

Weight 1045 g
Dimensions 29 × 165 × 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

478

Publication year

2001

Format

Paperback

ISBN

91-7267-135-1

ISSN

1403-7246

Volume

14