Nordister och nordistik i Lund

– från 1860- till 1930-tal

Ulf Teleman

205 SEK

SKU: 978-91-87833-26-7 Category:

Description

Lund fick liksom Uppsala sin första professur i nordiska språk år 1858. En institution i modern mening etablerades först ett knappt hundratal år senare. Professorerna förkroppsligade länge sina ämnen. Denna bok om nordister och nordistik i Lund från 1860-talet till 1930-talet handlar därför i första hand om professorerna:
Theodor Wisén, Knut F. Söderwall, Axel Kock, Elof Hellquist och Emil Olson. Hurdana var de som människor och vad uträttade de som vetenskapsmän? Här ska tyngdpunkten läggas vid deras forskning, betraktad med både samtidens och eftervärldens perspektiv.
Framställningen inleds med en skiss av ämnets organisatoriska ramar och av grundbildningens traditioner under de decennier då de fem professorerna verkade.
Ulf Teleman är professor emeritus i svenska språket vid Lunds universitet.

Additional information

Weight 384 g
Dimensions 12 × 155 × 220 mm
Language

Swedish

Number of pages

204

Publication year

2015

Format

Paperback

ISBN

978-91-87833-26-7

ISSN

0347-8971

Volume

73