Max Weber och rationalitetsformerna

Lars-Erik Alkvist

183 SEK

SKU: 91-7267-019-3 Category:

Description

Samhällena förändras och diskussionernas vågor har gått höga om orsakerna bakom detta. Lars-Erik Alkvist har närmat sig Max Weber utifrån denna frågeställning. Alkvist menar att Weber lanserar en universalhistorisk metod, där varje samhällsutveckling rekonstrueras utifrån en kulturtradition och varje kulturområde har specifika utvecklingsdrag. Dessa utvecklingdrag genomgår en rationaliseringsprocess, och för att fånga denna process lanserar Weber en metod och vetenskap, en vetenskap om unika händelser. Webers metod vilar på att varje kulturområde framvisar särskilda värdeståndpunkter, vilka forskaren försöker fånga.

I sitt berömda verk Den protestantiska etiken och kapitalismens anda lanserar Weber det centrala begreppet ”livsföring”. Protestanterna i allmänhet och kalvinisterna i synnerhet systematiserar och rationaliserar denna livsföring till en enhetlig livsform, vilken mynnar ut i kapitalismens anda. Genom sina studier av musikens utveckling insåg Weber – så lyder en av Alkvists teser – behovet av att utvidga problemställningen. Författaren visar att Weber kom att lansera ett komparativt forskningsprojekt där han rör sig från världsreligionernas inställning till världen, samhälleliga ordningar och makter, till strukturella faktorer, för att förstå varför Västerlandets utveckling fick universell betydelse och giltighet.

Additional information

Weight 385 g
Dimensions 11 × 165 × 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

176

Publication year

2001

Format

Paperback

ISBN

91-7267-019-3

ISSN

1403-6061