En egen dator som redskap för lärande

Utvärdering av projektet ”En-till-En” i två grundskolor i Falkenbergs kommun Delrapport 1

Helena Hallerström

123 SEK

SKU: 91-7267-274-9 Category:

Description

Projektet En-till-En innebär att varje elev har tillgång till en egen dator i skolarbetet. Sedan hösten 2007 har eleverna i skolåren 7-9 på två skolor i Falkenbergs kommun haft en egen personlig dator som redskap i lärandet. Målet är att detta ska öka lusten att lära och att nya arbetsformer utvecklas i skolan. Målet är också att eleverna utvecklar en digital kompetens och att deras skolresultat förbättras.
Projektet utvärderas med anknytning till forskning och ska redovisas i två delrapporter samt en slutrapport efter tre år. I denna första delrapport beskrivs och analyseras hur projektet startade och vilka erfarenheter som görs under den första tiden. En enkätundersökning har genomförts för att kartlägga elev¬ers och lärares förväntningar och farhågor vid projektets början. Arbetet på de båda skolorna har följts kontinuerligt genom klassrumsobservationer. Lärares och elevers erfarenheter av det första året med datorn i klassrummet har följts upp genom gruppintervjuer.
Utgångspunkten för utvärderingsarbetet har varit att datorn i sig inte är den stora förändringen utan det väsentliga är hur datorn används och till vad den används i lärprocesserna och på vilket sätt det påverkar skolarbetet. I analy¬serna av första årets arbete diskuteras projektet dels utifrån perspektiv på lä¬rande och betydelsen av artefakter i lärprocesserna, dels utifrån ett normper-spektiv med stöd av den normmodell som utvecklats inom rättssociologiska enheten vid Lunds universitet. Frågor ställs om vilka normer som framträder inom projektet och vilka normer för skolarbete som utmanas när datorn inför som redskap för lärandet.
Helena Hallerström är Fil dr i rättsociologi vid Lunds universitet.
Martin Tallvid är doktorand vid IT-universitetet i Göteborg

Additional information

Weight 212 g
Dimensions 6 × 165 × 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

95

Publication year

2001

Format

Paperback

ISBN

91-7267-274-9

ISSN

1404-1030

Volume

2008:9