Rättssociologiska perspektiv på hållbar utveckling

Med bidrag av Marie Appelstrand, Minna Gillberg, David Hoff, Håkan Hydén, Ellinor Platzer, Per Wickenberg

Håkan Hydén

214 SEK

SKU: 91-89078-43-8 Category:

Description

Miljöproblem förekommer alltid i ett visst socialt sammanhang. Miljöfrågorna har därmed med de normer som styr vårt handlande att göra. Normer är perspektivet för rättssociologin när den närmar sig miljöfrågorna. Normer kan tjäna som minsta gemensamma nämnare i analysen av vad som kännetecknar människans förhållande till naturen och däri-genom fungera som en integrativ mekanism när det gäller strävan efter att ackumulera kunskap inom området. I denna antologi samlas ett antal artiklar som representerar rättssociologiska perspektiv på hållbar utveckling. Artiklarna är till dels publicerade i andra sammanhang. En del är skrivna på svenska, andra på engelska.
Rättsregler är en viktig och speciell kategori av normer. I antologin sammanförs olika exempel på miljölagstiftning för att ge en provkarta på olika normativa förhållningssätt. På 1990-talet inträffar också det att miljöfrågorna får en annan karaktär. Från att enbart ha varit förknippade med negativa aspekter har de fått ett positivt värde. Istället för att vara något som enbart måste påföras utifrån med stöd av lagstiftning blir miljöfrågorna på detta sätt föremål för självreglering.
Normativa förhållanden faller sist och slutligen tillbaka på vilken in-ställning som den enskilde individen har, vilket i sin tur bl. a. beror av socialt kön, dvs av genusförhållanden. Normer har vidare med uppfostran och lärande att göra. Skolan blir därför en viktig miljöaktör. En norm består inte bara av värdemässiga ställningstaganden, om att vara för eller mot miljön, utan den består i stor utsträckning av kunskap om den fråga som normen reglerar. Olika kunskapssyn leder därför lätt till olika normativa inställningar till problemet. Dessa förhållanden speglas i antologins avslutande artikel.

Additional information

Weight 477 g
Dimensions 13 × 165 × 240 mm
Language

Swedish

Publication year

1997

Bandtyp

Paperback

ISBN

91-89078-43-8

ISSN

1404-1030