Terms & Conditions

Dessa villkor (“Avtalsvillkoren”) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Allmänt
Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder (“Kund”) i Sverige och till drygt 30 andra länder företrädesvis inom Europa. Kund kan vara antingen privatperson över arton (18) år (“Privatkund”) eller företag, organisationer och offentliga institutioner (gemensamt “Företagskund”). Försäljning sker via webbplatsen Media-Tryck Ebutik eller enligt individuellt tecknat avtal.
Genom att slutföra en beställning på webbplatsen alternativt genom undertecknande av avtal enligt ovan accepterar Kund Avtalsvillkoren samt, i förekommande fall, personuppgiftsbehandling enligt Avtalsvillkoren.
Media-Tryck reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på www.bokshop.lu.se.
Efter att Kund gjort sin beställning har inte Media-Tryck rätt att ändra sina villkor för den beställningen.
Priser och avgifter
Gällande produktpris inkl moms är det pris som vid beställningen framgår på www.bokshop.lu.se. Media-Tryck förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.
Privatkund boende inom EU betalar svensk moms medan Privatkund boende utanför EU inte betalar svensk moms. Utländsk Företagskund inom EU debiteras svensk moms i de fall denne inte har uppgivit ett korrekt momsregistreringsnummer. Företagskund utanför EU debiteras inte svensk moms.
Moms på tryckta böcker är 6 %, moms på e-böcker och mp3-böcker är 25 %.
Fraktavgifter vid leverans inom Sverige
Fraktavgift tillkommer vid leverans. Aktuella avgifter framgår av www.bokshop.mediatryck.com
Fraktavgifter vid leveranser utanför Sverige
Vid leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på Media-Tryck kostnad för leveransen samt, i förekommande fall, införsel- och tullavgifter. Denna kostnad tas ut per fysisk leverans och inte per order.

Beställning
Beställning kan endast göras på www.bokshop.mediatryck.com, såvida ej särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.
Bindande avtal uppkommer först när Media-Tryck per e-post bekräftat beställningen. Media-Tryck reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.
Meddelanden från Media-Tryck sänds normalt till den e-postadress som Kund angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Registrering av Kund
• Kund anger personnummer (Privatkund) eller organisationsnummer (Företagskund) och leveransadress.
• Kund väljer och registrerar användarnamn och lösenord.
• Kund godkänner Avtalsvillkoren och, för Privatkund, lämnar samtycke till personuppgiftsbehandling.
Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är angivna i varukorgen.

Betalning
Inom Sverige
För leveranser inom Sverige kan betalning ske med VISA-, MasterCard-/EuroCard och American Expresskort.
Vid betalning med kort ska Kund uppge kortnummer, kortets sista giltighetsdatum och CVR-nummer. Korthantering sker krypterat (SSL) genom DIBS som är PCI-certifierade.
Kund är skyldig att se till att det finns medel på kortet fram till dess att Media-Tryck dragit köpesumman för beställningen. Skulle täckning saknas eller betalning av annan anledning inte gå igenom har Media-Tryck rätt att annullera beställningen eller att fakturera beloppet.
Kortbetalning är det enda tillgängliga betalningssättet vid köp av digitala produkter (t ex e-böcker och mp3-böcker).
Utanför Sverige
För leveranser utanför Sverige kan betalning ske med VISA-, MasterCard-/EuroCard- och American Expresskort såvida inte annat särskilt överenskommits.

Beställning
Beställning kan endast ske på www.bokshop.lu.se såvida ej särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.
Alla meddelanden från Media-Tryck sker normalt med e-post, med undantag för den i avsnitt “Ångerrätten” särskilt angivna situation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.
Bindande köpeavtal uppkommer först sedan Media-Tryck per e-post bekräftat beställningen. Media-Tryck reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt. Vid slutförsäljning av beställd produkt annulleras beställningen av den slutsålda produkten.
Kund har rätt att före mottagandet av e-post bekräftelsen om att expediering skett avbeställa hela eller viss del av sin beställning.

Leverans
Leverans sker normalt med paket eller brev till Privatkund och med företagspaket eller brev till Företagskund.
Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på www.bokshop.lu.se ska Media-Tryck per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.
Har Kund beställt produkter med olika leveranstidsklasser sker leverans enligt den längsta leveranstidsklassen i beställningen.
Om leveransen delas på fler försändelser än Kund valt debiteras Kund ingen ytterligare fraktavgift.
Media-Tryck ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Kund ansvarar för varorna vid retur till Media-Tryck.
Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, tar Media-Tryck ut en avgift om för närvarande åttio (80) kronor som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet debiterar Media-Tryck Kund alla fraktkostnader för försändelsen samt en avgift om för närvarande femtio (50) kronor som ersättning för hantering och omkostnader.

Ångerrätt
Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från den dag kunden tagit emot varan. Meddelande om utnyttjande av ångerrätten ska ges inom 14 dagar från att varan mottagits av kund. Returporto och fraktkostnader betalas av kund, retur får inte sändas mot postförskott eller efterkrav. Varan ska återsändas i väsentligen oförändrat skick. Om kund vill returnera en produkt ska han/hon meddela Media-Tryck detta via e-post till: bookorder@service.lu.se.
Om kund utnyttjar sin returrätt, ska Media-Tryck snarast och senast inom trettio (30) dagar återbetala kundens kostnader för ordern (inkl eventuell fraktavgift). Tiden räknas från den dag Media-Tryck tog emot kundens meddelande om utnyttjandet av returrätten.
Returrätten gäller inte:
• outlösta paket
• Specialbeställda så kallade “Print on demand”-böcker där boken trycks efter Kunds beställning. Det framgår vid beställningstillfället om det är en “Print on demand”-beställning.

Innan vara returneras ska kund kontakta kundservice och därifrån erhålla information om returnummer och returadress.
Meddelande om retur ska minst innehålla följande information:
• ordernummer;
• fakturanummer
• titel på de produkter som kund vill returnera.

Returnerad produkt ska vara oanvänd och oskadad. Detta gäller dock inte om produkten förstörts eller förändrats under leverans till kund.

Reklamation
Om Media-Tryck har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till Media-Tryck.
Reklamation sker till e-post: bookorder@service.lu.se
Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet. Privatkunds rätt att reklamera en produkt upphör senast tre (3) år efter köpet.
Reklamation ska minst innehålla följande information:
• ordernummer;
• fakturanummer
• titel på de produkter som kund vill reklamera.

Retur får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Media-Tryck. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Media-Tryck bekostnad förutsatt att Kund följer Media-Tryck instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.
Vid godkänd reklamation har Kund rätt att
1. kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
2. behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
3. häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

Ansvar
Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkund, konsumentköplagen har Media-Tryck inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar Media-Tryck varken för direkt eller indirekt skada.

Personuppgiftsbehandling
Media-Tryck behandlar namn- och adressuppgifter samt andra uppgifter Kund uppgivit vid registrering och vid beställning. Media-Tryck behandlar vidare uppgifter om Kunds köp, sammanlagt belopp och antal köpta produkter. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra avtalet med Kund.
Personuppgifter behandlas under den tid Kund har en relation med Media-Tryck.
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med personuppgiftslagen.
Kund har rätt att en gång per kalenderår skriftligen ansöka om information avseende de personuppgifter som behandlas. Kund har även rätt att begära rättelse av personuppgifterna.
Privatkund lämnar genom att acceptera Avtalsvillkoren sitt samtycke till ovanstående personuppgiftsbehandling.

Cookies
För att handla via Media-Trycks webbplats behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på webbplatsen, t ex varukorgen, repetition av tidigare sökningar och i den tekniska kommunikationen med tredjepartstjänster. Cookien innehåller ingen personlig information.
Genom att navigera på webbplatserna lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Det innebär dock att du t ex inte kan logga in eller lägga böcker i varukorgen. Övriga delar av www.mediatryck.lu.se. kan besökas även om cookies inte accepteras. För närmare information om cookies se www.pts.se/sv/Bransch/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/Fragor-och-svar-om-kakor-for-webbplatsinnehavare/.

Tvist
Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp hos Media-Tryck. Eventuella tvister ska prövas av svensk allmän domstol.