Det runda brunnslocket

En duomedial artefakt under fötterna

Hans Lund

87 SEK

SKU: 978-91-976670-4-3 Category:

Description

Det finns en värld under gatuplanet med kanaler och rör för dricksvatten och avloppsvatten, för fjärrvärmevatten och brandsläckningsvatten, en värld som i det dolda betjänar världen ovanför. En mängd schakt förbinder dessa två världar, och på varje schaktöppning ligger ett lock. Brunnslocken är så självklara inslag i gaturummet och i stadsbilden att de nästan är osynliga. Varför ska man då intressera sig för brunnslock? Liksom husen är de integrerade i stadens pulserande liv och kan liksom dessa bidra till berättelsen om stadens historia och dess identitet. De kan på ett generellt plan väcka frågor om stadsplanering och urbanistik. Och framför allt är de intressanta ur estetisk och designhistorisk synvinkel.

Denna lilla bok är den första skrift i Skandinavien som ägnas det runda brunnslockets design- och kulturhistoria.

Hans Lund är docent i litteraturvetenskap och universitetslektor emeritus i kulturvetenskap med inriktning på konstarternas interrelationer. Under åren 2000–2006 byggde han upp Intermediala studier vid Lunds universitet.

Additional information

Weight 103 g
Dimensions 3 × 169 × 239 mm
Language

Swedish

Number of pages

47

Publication year

2011

Format

Paperback

ISBN

978-91-976670-4-3