Brännpunkter i nyhetsflödet

- rättssociologiska nedslag

Heidi Avellan

98 SEK

SKU: 91-7267-152-1 Category:

Description

Rättssociologi är vetenskapen om förhållandet mellan rätten och samhället, norm och beteende. Rättssociologin behandlar således rättvisa och orättvisa, makt och inflytande, likhet och olikhet, under- och överordning samt vad det är som framkallar handlande i olika situationer. Det är självfallet av stort rättssociologiskt intresse att studera vad man väljer att reglera i lag, hur man väljer att reglera detta och vilka medel som används, och riktas mot vem, för att tillse regelns efterlevnad. Rättssociologen tar inte sällan sin utgångspunkt i ett eller flera exempel på faktiskt handlande, oftast med rättslig förankring. Det är mot denna bakgrund man ska se utgivningen av denna samling artiklar om samhället och vardagen.

Heidi Avellans texter sätter fingret på många viktiga och aktuella frågor. Frågor som är allmänmänskliga, men som också är rättsligt relevanta i den meningen att de handlar om samhällets inställning till moraliska och mänskliga förhållanden, inställningar som kommer till uttryck i lagstiftning. Flera av ämnesområdena Heidi Avellan behandlar belyser olika aspekter av diskriminering av underordnade grupper i samhället – i synnerhet kvinnors och invandrares svårigheter att få tillgång till makten i det offentliga rummet granskas i texterna.

Heidi Avellan är journalist och har verkat som redaktör, utrikeskorrespondent, recensent och frilansskribent i olika massmedier i Sverige, Danmark och Finland, de senaste åren som ledarskribent och kolumnist på Sydsvenska Dagbladet.

Additional information

Weight 113 g
Dimensions 4 × 155 × 220 mm
Language

Swedish

Number of pages

60

Publication year

2003

Format

Paperback

ISBN

91-7267-152-1

ISSN

1403-7246

Volume

15