Att säkerställa att vi är välkomna

Om organisationers strategiska kommunikation och förtroendeskapande arbete i det mångkulturella samhället

Susanna Magnusson

206 SEK

Description

Den här boken handlar om hur organisationer anpassar sig kommunikativt till det vi kommit att kalla för ett mångkulturellt samhälle. Boken tar sin utgångspunkt i de medialt uppmärksammade händelserna med social oro, hot och stenkastning som förekom mot polis och räddningstjänst i delar av Malmö i början av millenniet. Räddningstjänsten Syds insatser för att skapa bättre relationer och trovärdighet i förhållande till de boende analyseras. I studien beskrivs vad som krävs kommunikativt och retoriskt för att skapa det goda mötet mellan myndigheten och de boende. De framgångsrika förtroendeskapande insatser som organisationen har genomfört lyfts fram. Men studien visar även vilka faror det finns med att betona skillnaden mellan olika kulturer och diskuterar också de dilemman som uppstår när såväl problem som lösningar beskrivs i kulturella termer.

Boken är relevant för forskare och studenter med intresse för samhällskommunikation, men kan också läsas av strateger och praktiker i organisationer som arbetar utåtriktat och uppsökande i heterogena miljöer. Susanna Magnusson är adjunkt och doktorand vid institutionen för strategisk kommunikation på Lunds universitet, Campus Helsingborg. Detta är hennes avhandling.

Additional information

Weight 455 g
Dimensions 13 × 169 × 239 mm
Language

Swedish

Number of pages

206

Publication year

2014

Format

Paperback

ISBN

978-91-7623-207-1

ISSN

1104-4330