Medier & fetma

En analys av vikt

Helena Sandberg

272 SEK

SKU: 91-7267-170-X Category:

Description

Övervikt är ett av vår tids största hälsoproblem, kanske till och med det största. Framtidsscenariot beskrivs som alarmerande. Medierna har en central roll när det gäller att förmedla kunskap om övervikt och fetma till allmänheten. Nyhetsrapporteringen är av betydelse för såväl individens ställningstagande som handlingar. Men hur ser rapporteringen ut? Hur beskrivs övervikt och de överviktiga, och vilka konsekvenser får mediernas representationer för vår förståelse av övervikt?

Med utgångspunkt i fyra forskningsfält – konsumtion, kropp, risker samt medier & journalistik – analyserar och problematiserar Helena Sandberg dagspressens rapportering om övervikt och fetma. Studien bygger på innehållsanalyser av ca 2 000 tidningsartiklar under en period av fem år, 1997–2001.

Helena Sandberg är forskare och lärare i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet

Additional information

Weight 559 g
Dimensions 18 × 154 × 232 mm
Language

Swedish

Number of pages

297

Publication year

2001

Format

Paperback

ISBN

91-7267-170-X

ISSN

1104-4330

Volume

8