Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund