Varför etiska kommittéer?

David Hoff

281 SEK

Art.nr.: 91-7267-156-4 Kategori:

Beskrivning

I Varför etiska kommittéer? undersöker David Hoff den kraftiga ökningen av antalet verksamma etiska kommittéer i Sverige från 1980-talet och framåt. Utvecklingen sätts i relation till de senaste årens livliga offentliga etiska debatt, som under 2003 aktualiserats av offentliggörandet av moraliskt tvivelaktiga beteenden inom såväl offentlig som privat verksamhet.
Författaren finner mot bakgrund av historiska analyser att etikkommittéers framväxt ofta föregås av kritik av en verksamhet, och en etisk kommitté inrättas med förhoppningen att den ska vara ett effektivt verktyg för att förbättra verksamhetens anseende.
De etiska kommittéerna analyseras också utifrån ett rättssociologiskt styrningsperspektiv inspirerat av Per Stjernquists syn på sociala styrningsformer, Niklas Luhmanns systemteori och Émile Durkheims moralvetenskap. Mot denna teoretiska bakgrund finner författaren att etiska kommittéer har utvecklats till specialiserade styrningsformer som konkurrerar med rätten. De inrättas i flera fall för att motverka lagstiftning till förmån för intern etisk normbildning. Etiken i de etiska kommittéerna används för att skapa legitimitetsaccept för den specialiserade styrningen.

David Hoff är rättssociolog och verksam vid Lunds universitet och vid Lärarutbildningen, Malmö högskola.

Ytterligare information

Vikt 673 g
Storlek 18 × 165 × 240 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

308

Publikationsår

2001

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-156-4

ISSN

1403-7246

Volym

20