Normvetenskap

Håkan Hydén

297 SEK

Art.nr.: 91-7267-179-3 Kategori:

Beskrivning

Detta är den sista boken i trilogin om rättssociologiämnets karaktär och innehåll. Den första monografin, som kom ut 1998, tog upp Rättssociologi som rättsvetenskap och angav den gränsyta ämnet har mot juridiken. Även den andra boken, Rättssociologi som emancipatorisk vetenskap, utgiven 1999, har juridiken som utgångspunkt, men med syfte att belysa rättens begränsningar och alternativ. Dessa böcker har nu sammanslagits till en, varvid några kapitel lyfts ut.

Denna tredje monografi har jag valt att kalla för Normvetenskap. Med det har jag velat markera tre saker. För det första att det behövs en förnyelse av samhällsvetenskapen för att den skall kunna bidra till förståelsen av vår samtid. Rättssociologin har möjlighet att lägga grunden för en sådan om man utvecklar och tar vara på normen som centralbegrepp och utgångspunkt för samhällsanalysen. Samhällsvetenskapen har idag inte särskilt mycket att erbjuda i sökandet efter svaren på vår tids (kunskaps-)utmaningar. Den håller sig till gamla beprövade sanningar och teorier som hör ett förgånget samhälle till och därför bara har en begränsad giltighet. Jag kommer i sammanhanget att tänka på en gammal historia av Albert Engström, som vanligt illustrerad med en teckning. Den handlar om barberaren L. som betydligt överförfriskad och följaktligen något omtöcknad i skenet av en gaslykta är sysselsatt med att leta efter något. Stadens polis som en stund åsett hans bemödande finner sig föranlåten att biträda och inskrider med en förfrågan vad letandet gäller, varvid L. meddelar att det är en klocka. Efter en stunds fåfängt sökande frågar konstapeln:
–Är det säkert att det var här herr L. tappade klockan?
–Nej, svarar L., det var där borta, men där är så mörkt.

För det andra behövs det en utveckling av rättsvetenskapen. Det saknas en rättsteori som har med rättens relation till samhälle och samhällsutveckling att göra. Sett i trilogins perspektiv hänger det tredje motivet för boken samman med strävan efter att skänka rättssociologin ett eget kunskapsfält, normens och normernas, inklusive rättsreglernas, betydelse i samhället. På detta sätt skulle rättssociologiämnet kunna hävda en självständig ställning av relevans såväl för rätts- som samhällsvetenskapen. För rättsvetenskapen genom att tillhandahålla en teoretisk grund för förståelsen av rättsregler, deras uppkomst och förändring och för samhällsvetenskapen genom att utveckla en vetenskap som genom normen som modell förmår att beakta såväl individernas subjektiva utgångspunkter för handlandet som de premisser i form av strukturella systemförutsättningar detta vilar på.

Ytterligare information

Vikt 736 g
Storlek 20 × 149 × 239 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

330

Publikationsår

2001

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-7267-179-3

ISSN

1403-7246