Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

- Hårda fakta för mjuka värden

Erik Skärbäck

99 SEK

Art.nr.: 978-91-976560-3-0 Kategori:

Beskrivning

Landskapsforskning handlar om samspelet mellan människan och hennes omgivning, hur vi påverkas av vår miljö och hur vi kan påverka miljön. Landskapet är en begränsad arena, med resurser som många konkurrerar om. För att kunna hantera konflikter behövs det hårda fakta om mjuka värden och modeller att värdera och väga samt lagar. En utredare skall föreslå utveckling av befintlig lagstiftning för former att åstadkomma en effektivare och mer konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation i samband med större exploatering och ingrepp i värdefulla mark- och vattenområden. Exempel på viktiga faktorer är mätbarhet, likvärdighet.

Denna rapport ger exempel på hur vår miljö påverkar oss människor; hur barn utvecklar sig genom taktila sinnet i lek och rörelse; vilka miljöupplevelser som understödjer behov av stimulans och vila; naturens läkande kraft och ljudens betydelse för oss – störande eller stödjande. Många samband har vi länge anat intuitivt, men nu kommer evidens på löpande band.

Ytterligare information

Vikt 138 g
Storlek 4 × 169 × 239 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

62

Publikationsår

2017

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-976560-3-0

ISSN

1653-9354

Volym

16