Gränslösa rörelser för fred 1889-1914

- Aktörskap, strategi och begreppsvärld hos socialistisk och liberal fredsaktivism

Fredrik Egefyr

342 SEK

Art.nr.: 978-91-88899-87-3 Kategori:

Beskrivning

I denna avhandling i historia undersöker Fredrik Egefur de omfattande sociala rörelser som formades under decennierna före första världskrigets utbrott 1914 för att kämpa för fred och internationalism, mot krig och militarism. I fokus står en jämförelse mellan den liberala, eller borgerliga, fredsrörelsen med paraplyorganisationen Internationella fredsbyrån som grundades 1891 och den socialistiska och antimilitaristiska arbetarrörelsen med organisationen Andra internationalen som grundades 1889.
I avhandlingen analyserar författaren dessa båda organisationers agenda och verksamhet utifrån de tre variablerna aktörskap, strategi och begreppsvärld. Inte minst belyses åtskilliga likheter mellan de båda organisationerna, som inte lyfts fram i tidigare forskning. Men han visar också varför de båda inte kunde samarbeta, ens när ett storkrig var på väg att drabba Europa.
Fredrik Egefur är historiker vid Lunds universitet och knuten till Nationella forskarskolan i historia. Han är även verksam vid Arbetarrörelsens arkiv i Skåne. Gränslösa rörelser för fred 1889–1914 är hans doktorsavhandling.

Ytterligare information

Vikt 870 g
Storlek 23 × 169 × 239 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

390

Publikationsår

2020

Bandtyp

Häftad

ISBN

978-91-88899-87-3

ISSN

1650-755X

Volym

33