Den som tar ska ge igen

Balansering – ett rättvist system för miljöhänsyn i samhällsbyggandet?

Elsa Grip

131 SEK

Art.nr.: 91-89078-79-9 Kategori:

Beskrivning

Kommuner har idag begränsade medel för att ställa höga miljökrav vid förändringar i miljö med ny eller gammal bebyggelse. I denna rapport beskrivs och analyseras den så kallade balanseringsprincipen som en möjlig metod för att minska gapet mellan målet, hållbar utveckling, och det faktiska miljötillståndet. Balanseringsmetoden bygger på den urgamla principen att den som tar något också skall ge igen. Den som orsakar ingrepp i naturresurser eller dess funktioner, skall vara skyldig att kompensera för detta. Balanseringsprincipen öppnar för en ny diskussion om aktörer och deras makt.
Rapporten bygger på några konkreta planärenden i Sydvästskåne, där balanseringsprincipens roll som möjligt styrmedel i den kommunala planeringsprocessen prövats och analyseras. Med hjälp av en teoretisk ram dras slutsatser om balansering som princip och möjlig metod i den kommunala planprocessen. Balansering kan ge ökad tyngd åt kraven på miljöhänsyn i plan- och bygglagen (PBL) och i miljöbalken. Planeringsprocessen skulle kunna fokuseras mer på naturresurser i sig, och mindre på att väga olika aktörsintressen mot varandra som är PBL:s grundprincip. Författarna hävdar också att metoden kan leda till en tydligare och kraftfullare planeringsprocess och att plan- och bygglagen bör förstärkas med en lagparagraf om balansering.

Ytterligare information

Vikt 232 g
Storlek 6 × 165 × 240 mm
Språk

Svenska

Antal sidor

106

Publikationsår

1997

Bandtyp

Häftad

ISBN

91-89078-79-9

ISSN

1404-1030

Volym

1999:2