Vi kanske kommer igen, om det låser sig

Kvinnors och mäns möte med familjerådgivningen

Mario Zetino Duarte

222 SEK

SKU: 91-7267-141-6 Category:

Description

Materiella och psykosociala förutsättningar är väsentliga för mannens och kvinnans organisering av livet tillsammans. Medan de förra berör praktiska aspekter såsom omsorg om
barn, hushållsarbete, hushållsekonomi, osv, berör de senare aspekter
såsom förståelse, meningsfullhet och kontroll av det egna livet och livet tillsammans. När dessa två typer av förutsättningar påverkas av
samhällets olika sociala strukturer och av det sätt mannen och kvinnan
organiserar sin kärleksrelation, uppstår såväl behov av och benägenhet för förändringar i relationen. Detta kan leda till konflikter och kriser i parrelationen.

Denna bok handlar om på vilket plan det psykoterapeutiska arbetet inom ramen för familjerådgivningen bemöter kvinnors och mäns strävan efter att återställa ett fungerande eget liv eller livet tillsammans.
Studien syftar till att ringa in de processer i parrelationen och i
den enskildes liv som påverkas av sociala strukturer och organiseringen
av kärleksrelationen – och som gör att han eller hon frivilligt söker hjälp hos familjerådgivningen.

Additional information

Weight 540 g
Dimensions 15 x 165 x 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

247

Publication year

2001

Format

Paperback

ISBN

91-7267-141-6

ISSN

1102-4712

Volume

52

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Vi kanske kommer igen, om det låser sig”

Your email address will not be published. Required fields are marked *