Berättelser om stroke och arbetsliv

Att upptäcka styranderelationer

Maria Norstedt

204 SEK

SKU: 978-91-7473-182-8 Category:

Description

Vad innebär det att drabbas av en stroke när man är i arbetsför ålder och varför är det en viktig fråga att studera sociologiskt? I sin avhandling Berättelser om stroke och arbetsliv. Att upptäcka styranderelationer, ställer Maria Norstedt bland annat de här frågorna. Studien bygger på intervjuer med strokedrabbade personer i arbetsför ålder och professionella från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Omvårdnaden som möter strokedrabbade i sitt arbete. Genom att teoretiskt och metodologiskt utgå från institutionell etnografi, fångar studien olika aktörers erfarenheter av en och samma problematik; försök att återgå till arbetslivet efter stroke.

En analys av de professionellas berättelser visar hur deras praktiker syftar till att få de strokedrabbade åter i arbete, men också hur institutionella praktiker får olika konsekvenser för en eventuell återgång till arbetsliv. De strokedrabbade informanternas berättelser visar hur de förhåller sig till dessa institutionella praktiker men även utmanar dem. Studien belyser hur både professionellas och strokedrabbades handlingsutrymme begränsas av styranderelationerna normalitet och anställningsbarhet– styranderelationer som kan förstås i relation till den svenska välfärdsstatens förändringar. Trots ett begränsat handlingsutrymme, bibehåller de strokedrabbade informanterna ett visst aktörskap. Genom att berätta om sina erfarenheter, försöker de nämligen att påverka situationen för andra strokedrabbade. Sådana berättelser och praktiker tolkar Norstedt som en form av vittnesmål.

Additional information

Weight 384 g
Dimensions 12 × 155 × 220 mm
Language

Swedish

Number of pages

204

Publication year

2011

Format

Paperback

ISBN

978-91-7473-182-8

ISSN

1102-4712

Volume

100