Våldet och kärleken

Våldsutsatta kvinnors begripliggörande av sina erfarenheter

Charlotte Agevall

278 SEK

SKU: 91-7267-341-9 Category:

Description

Våldsutsatta kvinnors begripliggörande av sina erfarenheter

”Jag har inte blivit utsatt för våld tidigare på det här sättet. Jag har nästan skrattat, jag har knappt kunnat tro att det är sant, man tror inte att någon som tycker om en kan slå en, det är väldigt svårt att förklara.”

Våldet och kärleken är trots dess upplevda motsägelse, en verklighet som många kvinnor möter. I denna avhandling som handlar om mäns våld mot kvinnor i nära relationer, får vi ta del av våldsutsatta kvinnors berättelser om sina erfarenheter av våld och hur de försöker begripliggöra dessa både inför sig själva och inför det juridiska systemets representanter. Med hjälp av en kombinerad rättssociologisk och genusvetenskaplig ansats, analyserar författaren vilka berättelser som blir möjliga för kvinnan att använda sig av när hon begripliggör sina våldserfarenheter. Utifrån de våldsutsatta kvinnornas berättelser har författaren kunnat identifiera tre institutioner som är av särskild vikt för hur mäns våld mot kvinnor har problematiserats och begripliggjorts; Familjen som institution, Den politiska institutionen samt Rätten som institution. Analysen visar att det finns flera och många gånger motstridiga berättelser. Vilken berättelse som blir begriplig, skiljer sig åt givet det sammanhang som den våldsutsatta kvinnan är en del av. Berättelserna blir till exempel olika beroende på om kvinnan är i eller ur relation med mannen. Det i sin tur får betydelse för om kvinnans berättelse också kan bli begriplig för det juridiska systemet.

Additional information

Weight 665 g
Dimensions 18 × 165 × 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

304

Publication year

2012

Format

Paperback

ISBN

91-7267-341-9

ISSN

1403-7246

Volume

38