Utvärderingsstudie av Venprojektet

Håkan Hydén

85 SEK

SKU: 91-7267-180-7 Category:

Description

Initiativet till utvärderingsstudien av Venprojektet togs under våren 2000 av Landskrona kommun, som redan från början i sin LIP-ansökan reserverat medel för en utvärderingsstudie i samverkan med universitet. Efter kommunikation om utvärderingsuppdraget och utvärderingsarbetets inriktning, mål och uppläggning, kom vi slutligen fram till en uppdragsbeskrivning för utvärderingsarbetet. Utvärderingen har den övergripande frågeställningen och målsättningen: ”Är uppläggningen av Venprojektet ett bra sätt att åstadkomma den samhällsförändring som krävs för att nå ett hållbart Ven, dvs. ekologiskt, ekonomiskt och sociokulturellt hållbart?”

Håkan Hydén och Per Wickenberg, Rättssociologiska avdelningen vid Lunds universitet, har ansvarat för genomförandet av den sammanhållande och integrerande utvärderingen som återfinns i denna rapport. Terese Sveijer har svarat för det egentliga fotarbetet genom att göra en omfattande rapport ”Utvärdering av Venprojektet – sociala aspekter”. Terese Sveijer tillbringade 20 månader på Hven för att följa projektet. Materialet till hennes rapport är hämtat bl a från de över 100-talet möten som Sveijer medverkat i. I den vetenskapliga utvärderingen av Venprojektet ingick även humanekologen Folke Günther och professor Erik Särner, VA-Teknik, Lunds Tekniska Högskola. Erik Särner har gjort särskilda rapporter om vattenfrågor.

Terese Sveijers rapport är en utvärdering av Venprojektet som belyser de sociala aspekterna med fokus på fem av delprojekten. Dessa delprojekt är lokal avloppshantering, bevattning, lokal slamhantering, källsortering och behandling av hushållsavfall samt folkbildning. Venprojektet innehöll sammanlagt nio delprojekt men på grund av främst uteblivna medel och Venprojektets försening har de uppräknade delprojekten utsetts som de mest intressanta. Spillvattenprojektet är intressant att se till därför att projektet var det största, det mest kontroversiella och för att det lades ned. Bevattningsdammarna är intressant därför att det var ett delprojekt som kom att genomförasliksom några av naturvårdsprojekten. Och folkbildningsprojektet är intressant ur informationssynpunkt samt även för att projektet fick en spännande fortsättning, då det mynnande ut i något nytt.

Additional information

Weight 97 g
Dimensions 3 × 165 × 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

44

Publication year

2001

Format

Paperback

ISBN

91-7267-180-7

ISSN

1404-1030

Volume

2004:2