Tryggare kan ingen vara

Migration, religion och integration i en segregerad omgivning

Daniel Sjödin

251 SEK

SKU: 91-7267-337-0 Category:

Description

Religion, migration och integration har de senaste decennierna var för sig utgjort ämnen för diskussion och debatt. Migration har framträtt som en av Europas viktigaste politiska och sociala frågor. Integrationen av invandrare har politiserats som ett av de stora sociala problemen. Religion har haft en betydelsefull plats i debatter och diskussioner om integration. Men även om migration, religion och integration kopplats samman i politiska diskurser, i media och i det allmänna medvetandet, så är forskning om hur dessa företeelser är relaterade till varandra fortfarande ofullständig. Avhandlingen bidrar till att fylla denna teoretiska och empiriska lucka.

Avhandlingen undersöker religionens betydelse, funktion och roll i migranters vardagsliv, samt konsekvenserna av religiöst engagemang, tro och praktik för integration- och segregationsprocesser. Avhandlingen analyserar därmed en kedja av kausala kopplingar mellan migration, religion och integration. Syftet är att förklara dessa kopplingar genom att identifiera sociala mekanismer på individ-, organisations och
samhällsnivå. Avhandlingen baseras på trettiotvå intervjuer med kristna och muslimska invandrare och religiösa ledare, samt på deltagande observationer.

Additional information

Weight 586 g
Dimensions 16 × 165 × 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

268

Publication year

2011

Format

Paperback

ISBN

91-7267-337-0

ISSN

1102-4712

Volume

98