Sociala utredningar om brottsutsatta barn

Målgrupp, handläggning och insatser. Delrapport 3 i utvärdering av nationell försöksverksamhet med barnahus 2006-2007

Eva Friis

133 SEK

SKU: 91-7267-259-5 Category:

Description

Barnahus är en ny modell för samverkan mellan myndigheter kring barn som utsatts för brott. Tanken är att barnen ska bli omhändertagna i en barnvänlig miljö där alla nödvändiga utredningar kan genomföras. Socialtjänsten är en av de berörda myndighe¬terna, och har ett särskilt ansvar för att dessa barn får det skydd eller stöd de behöver.
I denna bok undersöks och jämförs socialtjänstens utredningar om brottsutsatta barn i sex kommuner med barnahus och två kommuner utan barnahus. Vilka barn utreds, hur utreds de och vilket stöd får de? Skiljer sig utredningarna kvalitativt mellan kommunerna? Dessa frågor behandlas i boken, som ingår i en rapportserie för utvärderingen av nationell försöksverksamhet med barnahus.

Eva Friis är fil. dr. i rättssociologi och verksam som forskare vid Rättssociologiska enheten, Lunds universitet.

Additional information

Weight 241 g
Dimensions 6 × 165 × 240 mm