Småländsk världsindustri

En studie om entreprenörer och kluster 1950-2002

Carl Johan Roubert

133 SEK

SKU: 978-91-628-7740-8 Category:

Description

Avhandlingen visar hur några få entreprenörer i sydvästra Småland under efterkrigstiden har byggt upp en truckindustri som vid millenniumskiftet var världsledande inom segmentet lyftmaskiner med kapacitet att lyfta mer än 5 ton. Flera entreprenörer hade åren efter kriget börjat bygga om utrangerade lastbilar till gaffeltruckar åt de lokala sågverken. De flesta tillverkarna försvann snart, utkonkurrerade av några få, som växte sig allt större och starkare. Nya marknader tillkom successivt, efter sågverken var det den inhemska industrin, sedan grannländerna och så småningom allt mer fjärran belägna marknader och då särskilt med kunder som hade anknytning till den internationella containerhanteringen.

Utvecklingen var ett resultat av flera entreprenörers kunskap, mod och en innovationsförmåga som framförallt var inriktad på produktutveckling och kundvård. Resan har varit kantad av flera uppköp och avhopp, vilket har bidragit till att en lokal klustervariant skapades, som karakteriserades av rivalitet och lokalt lärande, men också av att ha attraherat få nya företag. En viktig slutsats är att innovationsarbetet i stor utsträckning har styrts av företagens strategier, vilka i sin tur har vuxit fram genom både företagens inre struktur och yttre påverkan.

Additional information

Weight 446 g
Dimensions 14 × 155 × 220 mm
Language

Swedish

Number of pages

237

Publication year

2009

Format

Paperback

ISBN

978-91-628-7740-8

ISSN

1400-4860

Volume

50