Risker och säkerhetsarbete i byggbranschen

En kunskapsöversikt baserad på internationell forskning

Calle Rosengren

121 SEK

SKU: 978-91-87521-13-3 Category:

Description

RISKER OCH SÄKERHETSARBETE I BYGGBRANCHEN — EN KUNSKAPSÖVERSIKT BASERAD PÅ INTERNATIONELL FORSKNING

KUNSKAPSSAMMANSTÄLLNINGEN REDOVISAR INTERNATIONELL FORSKNING OM RISKFAKTORER OCH RISKPREVENTION I BYGGBRANSCHEN SAMT PEKA PÅ OMRÅDEN DÄR DET FINNS KUNSKAPSBRISTER. NÅGRA RESULTAT:

RESULTATEN ÄR INTE SÅ KONTEXTBEROENDE. DET FINNS VISSA KULTURELLA SKILLNADER MEN I STORT SETT PRESENTERAS LIKNANDE RESULTAT OAVSETT LAND.
DET FINNS INGEN UNIVERSALLÖSNING FÄRDIG ATT IMPLEMENTERA. DET SOM FRAMTRÄDER ÄR FRÅGANS KOMPLEXITET OCH BEHOVET AV INTEGRERADE LÖSNINGAR.
DET MESTA AV FORSKNINGEN ÄR KVANTITATIVT INRIKTAD VILKET INTE ÄR SÅ KONSTIGT DÅ UTVÄRDERINGEN OFTAST UTTRYCKS I OLIKA TYPER AV OLYCKSFALLSFREKVENSER.
BRANSCHEN ÄR DÅLIG PÅ ATT UTNYTTJA FORSKNING, DET MESTA VERKAR VARA INITIERAT AV FORSKARE ELLER MYNDIGHETER.
DET RÅDER BRIST PÅ SVENSK FORSKNING OM RISKER OCH SÄKERHET I BYGGBRANSCHEN.
DET SAKNAS FORSKNING MED ETT GENUSPERSPEKTIV. DET GRUNDLÄGGANDE PROBLEMET ÄR KANSKE INTE BRISTEN PÅ FORSKNING UTAN SNARARE BRISTEN PÅ KVINNOR I BRANSCHEN.
DET SAKNAS FORSKNING OM HUR SVART OCH GRÅ ARBETSKRAFT PÅVERKAR SÄKERHETEN.
DET SAKNAS FORSKNING UTGÅENDE FRÅN ETT MER SOCIOLOGISKT PERSPEKTIV.
DET SAKNAS TILLÄMPAD FORSKNING SOM INKLUDERAR UNDERENTREPRENÖRER.
DET FINNS ETT BEHOV AV FORSKNING OM BYGGHERRENS OCH PROJEKTÖRERNAS ROLL.

ISBN: 978-91-87521-13-3
ISSN 1404-8426
Redaktör: Calle Rosengren

Additional information

Weight 205 g
Dimensions 6 × 169 × 239 mm
Language

Swedish

Number of pages

92

Publication year

2018

Format

Paperback

ISBN

978-91-87521-13-3

ISSN

1404-8426

Volume

2017:3