Överdosens antropologi

En kontextuell studie

Eva-Malin Antoniusson

225 SEK

SKU: 91-7267-161-0 Category:

Description

Överdosens antropologi behandlar narkotikaöverdosens sociala konsekvenser. Eva-Malin Antoniusson har studerat hur olika aktörer i vård- och institutionsmiljöer förhåller sig till fenomenet överdos. Forskningen bygger på fältundersökningar i Sverige, USA och Nederländerna. I boken återges intervjuer med narkomaner som överlevt överdoser eller varit med när andra överdoserat, samt med professionella hjälpare, såsom ambulanspersonal och behandlare. Den bild som framträder är både ljus och mörk. Den berättar om svek och
uppgivenhet, men också om hänsynstagande och solidaritet.

Genom observationer och intervjuer söker författaren förståelse för vad överdosen kan innebära i fråga om personlig status och identitetsskapande i droganvändarnas sociala fält. I detta fält kan överdosen fungera som en symbolisk passageritual genom vilken brukaren får en ny social status. Eftersom överdoseringen vanligtvis är oplanerad, blir dess innebörd tydlig först i efterhand. Företeelsen skulle kunna definieras som retrospektiv ritualisering.

Eva-Malin Antoniusson är antropolog vid Lunds universitet.

Additional information

Weight 517 g
Dimensions 14 × 165 × 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

232

Publication year

2001

Format

Paperback

ISBN

91-7267-161-0

ISSN

1101-9948

Volume

13