Normbildningsprocess genom brukarsamverkan

Staffan Friberg

226 SEK

SKU: 91-7267-221-8 Category:

Description

Utgångspunkten för denna avhandling är medborgarnas vilja att påverka utanför de traditionella kanalerna. Detta innebär att den kommunala verksamhetens arbete med medborgarinflytande, genom organiserad samverkan mellan brukare och beslutsfattare, kommer att belysas. Fokus riktas därför mot arbetet med direkt demokrati i kommunal verksamhet eller demokrati i ”det lilla”, dvs olika möjligheter för medborgare att, utifrån sina roller, utöva reellt inflytande och påverka beslut i sin vardag.
Avhandlingen visar att värdegrundsförskjutningen från kollektiv- till individsyn påverkar samarbetet mellan brukare, politiker och tjänstemän i offentlig förvaltning och att det är dessa aktörer som i realiteten är kommunallagens rättstillämpare. Avhandlingen visar också att brukarinflytande behövs trots att det finns en fungerande representativ demokrati och att värdegrundsförändringen är ett tecken på en återgång till de tidigare småkommunernas fördelar med större närhet mellan brukare och beslutsfattare.
I avhandlingen fokuseras den normbildning som sker i mötet mellan brukare, politiker och tjänstemän i den kommunala verksamheten. Avhandlingen utgår ifrån den normmodell som arbetats fram vid Rättssociologiska enheten vid Lunds universitet. Modellen tar sin utgångspunkt i tre olika kategorier vilja, kunskap och systemmöjligheter och försöker genom dessa beskriva normens förutsättningar.
STAFFAN FRIBERG arbetar som koordinator, vid förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid, i Lomma kommun. Boken är hans doktorsavhandling i rättssociologi.

Additional information

Weight 400 g
Dimensions 14 × 165 × 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

233

Publication year

2001

Format

Paperback

ISBN

91-7267-221-8

ISSN

1403-7246

Volume

24