Når humor, leg og lyst er på spil

Social interaktion på en multietnisk arbejdsplads

Henriette Frees Esholdt

246 SEK

SKU: 978-91-7623-215-6 Category:

Description

Hvordan kan man forstå den multietniske arbejdsplads som et socialt mødested? Og hvad sker der, hvis vi ikke på forhånd ’indrammer’ det sociale møde i den udbredte antiracistiske forståelsesramme, men i stedet, med reference til sociologen Erving Goffman og hans rammeanalyse, spørger: ”What is it that’s going on here?” (1974). For ad den vej at finde ud af, hvilken forståelsesramme der gør sig gældende. Baseret på et feltarbejde på Madfabrikken, en multietnisk arbejdsplads i Danmark inden for hotel- og restaurationsbranchen, undersøger afhandlingen den sociale interaktion, sådan som den spontant opstår og udspiller sig i interetniske, kollegiale relationer i det levede arbejdsliv. Med et autoetnografisk afsæt, hvor forskeren gør sig selv til genstand for observation, refleksion og undersøgelse, er forskeren selv i spil i de relationer, som undersøges, og er optaget af såvel livet på Madfabrikken som af selve forskningsprocessen. Afhandlingen inviterer således læseren med ’backstage’ under feltarbejdet og ved at give adgang til forskerens egne tanker og følelser, viser afhandlingen, at etnicitet er et følsomt forskningsemne. Afhandlingen belyser empiriske iagttagelser af sociale interaktioner, hvor humor, leg og lyst er på spil: For det første forstået således, at disse elementer kontinuerligt er på spil i det kollegiale samvær og bidrager til en række humorbaserede og seksualiserede samværsformer, hvor ”etniciteten” afdramatiseres og nydes som æstetisk og seksualiseret overflade. For det andet i den forstand, at humoren, legen og lysten risikerer at blive sat på spil, hvis spillereglerne for samværet ikke mestres eller respekteres. Dét, som før var indrammet som nydelsesfuld, seksualiseret leg og drilleri på arbejdspladsen, eller dét som foregik inden for en ’humoristisk ramme’, er nu pludselig i fare for at blive udskiftet eller overlappet med en ny indramning af situationen som sexchikane eller racisme.

Additional information

Weight 489 g
Dimensions 16 × 155 × 220 mm
Language

Danish

Number of pages

260

Publication year

2014

Format

Paperback

ISBN

978-91-7623-215-6

ISSN

1403-6061

Volume

107