Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska

Bo Johanson

112 SEK

Description

Både den som läser hebreiska och den som nöjer sig med Bibeln på svenska behöver en introduktion till Gamla testamentets text- och översättningsproblem. Här ges en elementär orientering om den gammaltestamentliga textens yttre bakgrund i vad avser språk, alfabet, skrivmaterial m m och en förklaring till den text och de läsetecken som används i den hebreiska bibeln. Avslutningsvis berörs översättningsproblematiken.

Bo Johanson är professor emeritus vid universitetet i Lund. Eva Strömberg Krantz är docent vid samma universitet och anställd som översättare vid bibelkommissionen i Uppsala.

Additional information

Weight 134 g
Dimensions 5 × 140 × 216 mm
Language

Swedish

Number of pages

80

Publication year

1997

Format

Paperback

ISBN

HT00000000056

ISSN

0280-5723

Volume

13