Metateorier och forskning om informationsteknik

Mats Heide

121 SEK

Out of stock

SKU: 91-7267-005-3 Category:

Description

Intranät har sedan det så smått började att introduceras år 1995 i svenska företag och organisationer, efterhand kommit att bli en allt viktigare kommunikationskanal och ett naturligt arbetsverktyg. Det har därför uppstått ett stort behov av kunskap om relationen mellan intranät och organisationer. Emellertid existerar det, mig veterligen, ingen samhällsvetenskaplig forskning om intranät. Däremot finns det en hel del forskning om informationsteknik, som därför måste utgöra utgångspunkten för den som är intresserad av att forska om intranät.
Denna rapports första syfte är ett försök att inventera forskningsområdet informationsteknik i organisationer. Ett andra syfte är att förklara vilka grundantaganden den traditionella IT-forskningen bygger på. Därför behandlas relativt ingående två metateoretiska utgångspunkter: det modernistiska och det postmodernistiska synsättet. Majoriteten av den traditionella IT-forskningen baseras på ett modernistiskt synsätt. Jag menar att det postmodernistiska synsättet kan bidra med en ökad reflektion över relationen mellan informationstekniken och organisationskontexter.
Ett tredje syfte är att ge ett förslag på ett alternativt angreppssätt för forskning om intranät. Denna fokuserar på den sociala dimensionen, som ofta inte beaktas i modernistisk forskning om informationsteknik. Den sociala dimensionen innebär att forskaren beaktar hur människor tänker, diskuterar och tolkar ett visst fenomen, och ger det en viss betydelse. Dessa betydelser utgör sedan grunden för deras handlingar.

Additional information

Weight 205 g
Dimensions 6 × 169 × 239 mm
Language

Swedish

Publication year

2000

Bandtyp

Paperback

ISBN

91-7267-005-3

ISSN

1404-2630