Medeltida stadsaristokrati

Världsligt frälse i de skånska landskapens städer

Kenth Hansen

158 SEK

SKU: 978-91-88899-91-0 Category:

Description

Borgarna i städerna – adeln och bönderna på landsbygden. Synen på befolk- ningens rumsliga lokalisering sedan medeltiden har bidragit till bilden av ett enhetligt uppdelat ståndssamhälle.
Så inleds Kenth Hansens doktorsavhandling i historisk arkeologi. I avhandlingen studeras aristokratins – frälsets, adelns – närvaro i medel¬tida städer i de skånska landskapen; i vilken utsträckning de prägladestadsmiljön ekonomiskt, politiskt och socialt. Speciellt fokuserar under¬sökningen på gränszonen mellan borgare och aristokrati. Avhandlingen målar upp en ny och förändrad bild av såväl det medeltida stadssamhället som det förflutna ståndssamhället jämfört med den traditionella synen.

Additional information

Weight 1300 g
Dimensions 24 × 215 × 300 mm
Language

Swedish

Number of pages

414

Publication year

2020

Format

Hardcover

ISBN

978-91-88899-91-0

ISSN

1653-1183

Volume

21