Max Weber och kroppens sociologi

Lars-Erik Alkvist

253 SEK

SKU: 91-7267-178-5 Category:

Description

Kroppen som socialt fenomen har inte varit ett särskilt centralt tema inom sociologin. Detta försöker Lars-Erik Alkvist komma till rätta med, på grundval en omläsning av Max Webers sociologi utifrån temat kroppens sociologi.

Författaren menar att det hos Weber finns en dold, men dock närvarande
förståelse av kroppens sociala sammanhang. Detta tema kan Weber sägas behandla i den Den protestantiska etiken och kapitalismens anda, där han intresserar sig för hur den asketiska kroppens erfarenheter formas av medvetandet. Detta bildar grunden för en etiskt färgad livsföring.

Ett problem med Webers analys av den bemyndigade personligheten är att de socialt tvingande sammanhangen saknas. Men han kan sägas behandla detta i diskussionen kring livsordningarnas tvingande sammanhang, som bl a är temat i hans oavslutade verk Ekonomi och samhälle. I strukturella sammanhang formas kroppar som en effekt av livsordningarnas tvingande sakförhållanden.

Men Webers förståelse av kroppen sitter fast i ett dualistiskt och naturalistiskt
tänkande. Kroppen betraktas som ett objekt som kontrolleras och formas av medvetandet och de strukturella sammanhangen.

Lars-Erik Alkvist är lärare och forskare vid Högskolan i Dalarna.

Additional information

Weight 597 g
Dimensions 16 × 165 × 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

271

Publication year

2001

Format

Paperback

ISBN

91-7267-178-5

ISSN

1102-4712

Volume

61