Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige 1650 – 1989. En bibliografi

Eva Haettner Aurelius, Lisbeth Larsson, Christina Sjöblad

99 SEK

Out of stock

SKU: 91-7966-171-8 Category:

Description

I självbiografier och dagböcker skriver individen sin egen historia. Här finns berättelser om den dolda vardag, det privata liv och de enskildas reflektioner som såväl historisk som etnologisk och sociologisk forskning under de senaste decennierna kommit att intressera isig alltmer för. Det är också två sedan länge förbisedda litterära genrer som nu fångar allt fler litteraturvetares intresse.

Särskilt påtagligt har under senare tid det växande intresset för kvinnors självbiografiska berättelser varit. Deras frånvaro i traditionell historieskrivning ger lätt den uppfattningen att de intill våra dagar varit ytterst sällsynta, men så är inte fallet. I våra handskriftsarkiv och bokmagasin finns ett omfattande och rikt material, som bara väntar på att undersökas.

I Kvinnors självbiografier och dagböcker i Sverige förtecknas verk av drygt 700 författare. Bibliografin är uppdelad i två delar. I första delen har de självbiografier och dagböcker som stått att finna i vårt lands större handskriftsarkiv förtecknats, i andra delen finns de verk som tryckts och givits ut. De båda delarna inleds med en diskussion om materialet, i den första delen av Christina Sjöblad och Eva Haettner och i den senare av Lisbeth Larsson. De förtecknade författarna har också försetts med ett antal biografiska data.

Additional information

Weight 416 g
Dimensions 12 × 160 × 225 mm
Language

Swedish

Number of pages

172

Publication year

1991

Format

Hardcover

ISBN

91-7966-171-8