Konsten att lyckas som par

Populärterapeutiska berättelser, individualisering och kön

Sara Eldén

235 SEK

SKU: 91-7267-286-2 Category:

Description

Parrelationer är inget att ta lätt på. I alla fall inte om vi får tro den framväxande expertkulturen om paret. I självhjälpsböcker, tv-program, tidningar och andra fora möts vi av terapeuter, coacher och experter som delar med sig av problemanalyser, verktyg och metoder för hur vi ska kunna uppnå en god parrelation och därmed bli lyckliga. Parförhållanden är något man ”jobbar med” och ramarna för detta ”pararbete” ges av experterna. I Konsten att lyckas som par, som är Sara Eldéns avhandling, analyseras konstruktionen av det heterosexuella paret i populärterapeutiska berättelser. Vilka antaganden om paret, individen, experten och inte minst om kön görs i självhjälpsböcker, tv-program och webbforum med relationstema? Vad händer när det som tidigare setts som det mest privata – det som antas äga rum mellan mannen och kvinnan bakom hemmets stängda dörrar – allt oftare visas upp och diskuteras i det offentliga? Genom att sammanföra en kritisk diskussion av parrelationens individualisering med teorier om samhällets psykologisering visar avhandlingen hur individualiserande antaganden och könsneutrala tal om parrelationer i sig reproducerar stereotypa föreställningar om kön och könsojämlikhet. Samtidigt pekar människors kreativa läsning av populärterapin på vägar bort från det könskonservativa. Avhandlingen bidrar därmed till den feministiska och sociologiska forskningen – liksom den samhälleliga debatten – om parrelationer, makt och jämställdhet.

Additional information

Weight 555 g
Dimensions 15 × 169 × 239 mm
Language

Swedish

Number of pages

246

Publication year

2009

Format

Paperback

ISBN

91-7267-286-2

ISSN

1102-4712

Volume

85