Konflikt och samförstånd

Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009

Magnus Olofsson (red.)

99 SEK

6 in stock

SKU: 978-91-979661-0-8 Category:

Description

Konflikt och samförstånd. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009 är en antologi med uppsatser skrivna av forskare med arbetshistoriska utgångspunkter. Sammantaget ger uppsatserna en bild av det arbetarhistoriska forskningsfältet i dag, där allt från politik och facklig organisering till arbete och manligt och kvinnligt får plats. l denna
bok kan man till exempel läsa om ungsocialisternas användande av djävulen i sitt politiska språk, om grönländska kolgruvearbetares första trevande fackliga organisationsförsök och intressemotsättningar mellan centralt och lokalt samt män och kvinnor i Tobaksindustriarbetareförbundet under 1920-talets kris. Uppsatserna i antologin är skrivna av deltagare i den konferens som Centrum för Arbetarhistoria arrangerade i maj 2009.

Centrum för Arbetarhistoria grundades 1998 och är ett samarbete mellan Lunds universitet, Landskrona stad, Arbetarrörelsens Arkiv. i Landskrona och den ideella föreningen Centrum för Arbetarhistoria. Inom Centrum för Arbetarhistoria bedrivs forskning, undervisning och utställningsverksamhet i syfte att samla, sprida och utveckla kunskapen om arbetets och arbetarnas historia.

Additional information

Weight 320 g
Dimensions 10 × 165 × 240 mm
Language

svenska

Volume

4

Number of pages

152

Publication year

2011

Binding

Paperback

ISBN

978-91-979661-0-8

ISSN

1654-2908