Historia från tidskriftsredaktionen

En komparativ studie av Populär historias och History todays Historiebeskrivning

Marianne Sjöland

266 SEK

SKU: 978-91-88473-13-4 Category:

Description

Trots de populärhistoriska tidskrifternas stora spridning har historiker hittills visat litet intresse för historieskrivningen i dem. Populärhistoriska tidskrifter läses av en ansenlig mängd människor. I Pressbyråns tidningshyllor trängs svenska, brittiska och tyska historiska magasin, vars omslag utgör ett bildgalleri av kända historiska personer och händelser.
I Historia från tidskriftsredaktionen jämförs historieförmedlingen i Populär Historia och History Today under perioden 1990–2012. I den granskas hur och på vilka sätt som redaktörer och skribenter i de båda populärhistoriska tidskrifterna anpassar historieskrivningen efter tidskriftsgenren och det populärhistoriska sammanhanget, inte minst på grund av de journalistiska metoder som spelar en viktig roll i arbetet med de historiska magasinen.
De populära inslagen till trots är steget sällan långt till historievetenskapen. Den vetenskapliga historieskrivningen har stor betydelse i populariseringsprocessen, även om de vetenskapliga idealen ofta är av ett annat slag än vid de historievetenskapliga institutionerna. I Historia från tidskriftsredaktionen uppmärksammas även villkoren för historieförmedling i Storbritannien och Sverige och hur de kommer till uttryck i Populär Historia och History Today.
Marianne Sjöland är historiedidaktiker och verksam gymnasielärare i historia och svenska. Historia från tidskriftsredaktionen är hennes doktorsavhandling i historia.

Additional information

Weight 640 g
Dimensions 17 × 169 × 239 mm
Language

Swedish

Number of pages

287

Publication year

2016

Format

Paperback

ISBN

978-91-88473-13-4

ISSN

1650-755X

Volume

24