Gränslösa anspråk

Offentliga möten och skapandet av det internationella 1840-1860

Jakob Kihlberg

158 SEK

SKU: 978-91-983809-8-9 Category:

Description

Vid 1800-talets mitt arrangerades i Europa de första ickestatliga kongresserna med inbjudna från olika länder. Sammankomsterna har ofta beskrivits som ett verkligt framsteg i kommunikationernas utveckling: de snabbade upp informationsförmedlingen mellan länder och bidrog till etableringen av transnationella nätverk.

De tidiga internationella mötena gjorde dock mer än så. I den här boken visas att de skapades som en ny slags självständiga aktörer, som både företrädde och talade till reformistiska eliter i olika länder. De bidrog därmed även till den senare utbredda föreställningen om det internationella som en egen sfär, bortom det mellanstatliga.

Dessa "gränslösa anspråk" diskuteras i boken med utgångspunkt i mötesserier inriktade på slaveriets avskaffande, fred och sociala reformer. Bland annat visas att mötenas sätt att fungera var beroende av en reformkultur där offentligt talande spelade en avgörande roll, och där man förväntade sig att sammankomster som dessa skulle komma att återges i en rad tryckta medier, även utanför Europas gränser.

Jakob Kihlberg är idéhistoriker och verksam som kulturbyråkrat. Gränslösa anspråk är hans doktorsavhandling.

Additional information

Weight 898 g
Dimensions 35 × 151 × 217 mm
Language

Swedish

Number of pages

399

Publication year

2018

Format

Hardcover

ISBN

978-91-983809-8-9

ISSN

1654-6601