Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige

Gunnar Broberg

99 SEK

37 in stock

Description

Studiet av filosofins historia är ett idéhistoriskt sammanhang erbjuder en rad speciella problem. Hur förhåller sig det filosofiska intresset till det historiska i filosofihistorien? Vilken roll spelar de filosofiska verkens litterära och retoriska utformning? Vilken betydelse har bildspråk och metaforer för den filosofiska texten? Vilken är tankeexperimentens och vilken de filosofiska exemplens uppgift i den filosofiska diskursen under olika tider? Vilket bidrag kan ett begreppshistoriskt angreppssätt ge?

Dessa och liknande problem kring filosofihistoriens metod och teori behandlas i föreliggande volym med exemplifikation från olika tider, länder och intresseområden.

Additional information

Weight 184 g
Dimensions 8 × 145 × 205 mm
Language

Swedish

Number of pages

145

Publication year

2000

Format

Paperback

ISBN

978-91-87833-11-3

ISSN

1102-4313

Volume

12