En värld av sten

Stenhuggarnas organisation i medeltidens Östergötland

Gunilla Gardelin

99 SEK

1 in stock

SKU: 91-22-02152-3 Category:

Description

Under medeltiden byggdes ett stort antal kyrkor och några profana hus som försågs med fönster och portaler som bearbetats med olika huggverktyg av stenmästare. Studien som presenteras i boken vill visa att bearbetad sten är ett intressant källmaterial som är viktigt att lyfta fram. Målet har varit att försöka få ny kunskap om hur stenhuggare varit organiserade under medeltiden, genom att studera olika huggverktyg och tekniker som använts vid bearbetning av sten. Tidigare har i huvudsak källor från hög- och senmedeltid fått stå modell för hur stenhuggarna varit organiserade, men frågan är om dessa kan appliceras på tidigmedeltida förhållanden? Som grund för studien ligger en inventering av bearbetad sten i medeltida kyrkor och profana byggnader i Östergötland. För att sätta in resultaten i ett sammanhang har en diskussion förts kring de personer som kan ha påverkat stenhuggarnas organisation, framförallt de som beställde arbeten av stenhuggarna.

Additional information

Weight 434 g
Dimensions 10 × 170 × 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

175

Publication year

2006

Format

Paperback

ISBN

91-22-02152-3

ISSN

1653-1183

Volume

3