Digitala modeller

Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet

Jenny Attemark-Gillgren

158 SEK

SKU: 978-91-985045-2-1 Category:

Description

Modeller är vanliga både på museer och inom universitetet. På ett museum är en modell ofta en förminskad version av ett objekt, och inom vetenskapen representerar en modell en uppsättning entiteter med vissa egenskaper. Modeller skapar översikt; de balanserar mellan enkelhet och komplexitet där avvägningar mellan förklarande och förutsägande modeller är av vikt. I den här boken används modellbegreppet i flera betydelser: som framställningssätt, som avbildning, som förenkling och som vetenskaplig metod. Boken utgår från ett forskningsprojekt som på olika sätt digitaliserat tre teknikhistoriska samlingar på Tekniska museet i syfte att undersöka digitaliseringens möjligheter och effekter.

Additional information

Weight 1166 g
Dimensions 26 × 214 × 251 mm
Language

Swedish

Number of pages

270

Publication year

2020

Format

Hardcover

ISBN

978-91-985045-2-1

ISSN

1654-6601

Volume

41