Att skapa goda arbetsmiljöer -med hjälp av design och jämnställdhet

En utvärdering av projektet Skåne i god form. Ett samarbetsprojekt mellan LO distriktet i Skåne, Svensk Industridesign och Svenska ESF-rådet

Charlotte Agevall

105 SEK

SKU: 91-7267-215-3 Category:

Description

Under drygt ett års tid har Rättssociologi vid Lunds universitet på uppdrag
av projektet Skåne i god form följt hur projektet har fortlöpt, hur de
anställda har det på sina arbetsplatser och hur de anställda i samverkan
med olika aktörer inom ramen för projektet har arbetat för att förändra och förbättra arbetsmiljön på sin arbetsplats. Om och hur jämställdhet och design har varit användbara verktyg för att uppnå de mål som projektet Skåne i god form sagt sig eftersträva är två centrala frågor som lyfts fram och analyseras i utvärderingsrapporten.

Mål 3-projektet Skåne i god form, som är ett samarbetsprojekt mellan Svensk Industridesign, LO-distriktet i Skåne och Svenska ESF-rådet, har försökt förändra och förbättra LO-medlemmars arbetsmiljö samt skapa tillgängliga och attraktiva arbetsplatser för kvinnor och män. I detta förändringsarbete har man valt att ta hjälp av design och jämställdhet som två viktiga arbetsredskap. Projektet är baserat på möjligheten att utifrån ett jämställdhetsperspektiv förändra såväl normer och handlingsmönster som det fysiska rummet, såsom gemensamma utrymmen på arbetsplatsen och arbetsredskap.

Anställda vid två manligt dominerade arbetsplatser inom offentlig sektor,
Malmö brandkår och postkontoret i Fosie, har deltagit i projektet. Inom ramen för projektet har de anställda fått arbeta med värderingsfrågor men har också givits möjlighet att tillsammans med en designer ta fram ett arbetsredskap som kan göra arbetsplatsen mer tillgänglig för alla, både kvinnor och män.

Vi har en jämställdhetslag som föreskriver att alla arbetsgivare skall arbeta aktivt och målinriktat för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Att det finns en lag och att det finns en statlig myndighet (JÄMO) som skall övervaka lagens efterlevnad är en sak, hur det sedan ser ut på olika arbetsplatser är en helt annan. Det behövs därför ständigt nya grepp och nya idéer kring hur man praktiskt kan gå tillväga i jämställdhetsarbetet på våra arbetsplatser runt om i landet.

Additional information

Weight 156 g
Dimensions 4 × 165 × 240 mm
Language

Swedish

Number of pages

70

Publication year

2001

Format

Paperback

ISBN

91-7267-215-3

ISSN

1404-1030

Volume

2006:1