Att plantera ett barn

Internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik

Carolina Jonsson Malm

307 SEK

SKU: 978-91-7473-104-0 Category:

Description

Vad är en familj, vilka kan bilda en familj och vem bestämmer det? Hur ser föreställningarna kring den ideala familjen ut? Och varför anses det viktigt att ha kännedom om sitt ursprung och att tillhöra en familj, en släkt eller en nation? I denna bok undersöker Carolina Jonsson Malm den svenska reproduktionspolitiken kring internationella adoptioner och assisterad befruktning för att besvara dessa frågor. Undersökningen bygger på statliga utredningar som utkom mellan åren 1953 och 2007, vilka återspeglar den förändrade synen på vad som är normalt, naturligt, önskvärt och moraliskt riktigt när det gäller barnalstrande och familjebildning. Utredningarna har gått från att betrakta utlandsadoptionerna som en god handling och en form av u-landshjälp till att oroa sig för kidnappningar, barnhandel och exploatering av tredje världen. Samtidigt talas det allt mer om adoptivbarnens psykiska ohälsa och att de måste söka sina rötter. I motsats till detta har inställningen till reproduktionsteknologi blivit allt mer positiv. Den tidigare skepsisen och teknikrädslan har tonats ned och tekniken har möjliggjort nya sätt att tänka kring familj och normbrytande familjepraktiker.

Carolina Jonsson Malm (f. 1980) är historiker vid Malmö högskola samt knuten till Forskarskolan i historia. Att plantera ett barn är hennes doktorsavhandling

Additional information

Weight 636 g
Dimensions 21 × 155 × 220 mm
Language

Swedish

Number of pages

344

Publication year

2011

ISBN

978-91-7473-104-0

ISSN

1650-755X