Arkeologi och identitet

Bodil Petersson

199 SEK

2 in stock

Description

De nordiska länderna har blivit mångkulturella. Frågor som rör identitet diskuteras dagligen i många olika sammanhang. Identitet hänger samman med historia och kulturarvet används för att legitimera olika hållningar i den dagspolitiska debatten.

Det finns inget självklart svar på hur man som arkeolog ska förhålla sig till den här diskussionen. Svaren varierar från ett avståndstagande, där man betonar det problematiska i att överhuvudtaget diskutera identitetsfrågor med utgångspunkt i ett arkeologiskt material, till ett bejakande av tanken att det är möjligt att närma sig frågor kring identitet utifrån arkeologisk empiri.

Oavsett vilken hållning man intar är det uppenbart att arkeologiämnet måste ta de brännande frågorna om identitet och tillhörighet på allvar. I denna bok belyser 17 arkeologer med skilda utgångspunkter hur identitetsskapande fungerar, och har fungerat, i såväl vår egen tid som i det förflutna. Boken är resultatet av en session på temat arkeologi och identitet vid konferensen VIII Nordic TAG, en samnordisk konferens som anordnades i Lund i maj 2005.

Boken Arkeologi och identitet har redigerats av Bodil Petersson och Peter Skoglund vid Institutionen för arkeologi och antikens historia i Lund.

Tryckår 2008

Mjukband 162 x 242 mm, illustrerad svart/vit

Additional information

Weight 856 g
Dimensions 23 × 170 × 245 mm
Language

Svenska

Antal sidor

311

Publication year

2008

Bandtyp

Inbunden

ISBN

91-89578-20-1

ISSN

0065-0994

Volume

53